Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên:
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của daigia.lc1102

Điểm: 1,280 điểm (xếp hạng #9)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 0
Đã bình chọn: 118 HAY, 3 DỞ
Nhận được: 0 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv680/400980 điểm
  2. Must Be Crary8/310 điểm
  3. nghia nguyen van5/300 điểm
  4. Hoà Bình Gái4/180 điểm
  5. Bảo Trọng2/140 điểm
  6. Tiểu Duy1/120 điểm
  7. Diep Hoang1/300 điểm
  8. Vương Tiểu Giang1/830 điểm