Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Vương Tiểu Giang
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Vương Tiểu Giang

Điểm: 810 điểm (xếp hạng #14)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 34
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 3 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv661/400720 điểm
  2. nghia nguyen van5/300 điểm
  3. Hoà Bình Gái4/180 điểm
  4. Diep Hoang1/300 điểm
  5. Tiểu Duy1/120 điểm