Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Tuấn Hiển Photoshop
Địa chỉ: Hà Nội
Giới thiệu ngắn gọn: Ok

Hoạt động của Tuấn Hiển Photoshop

Điểm: 2,540 điểm (xếp hạng #4)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 1
Đã bình chọn: 242 HAY, -1 DỞ
Nhận được: 0 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv219/405920 điểm
  2. Vương Tiểu Giang10/1110 điểm
  3. SeriesTop106/430 điểm
  4. Manh Nguyen3/160 điểm
  5. Lan Tina1/120 điểm