Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Sơn Hoàng
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Sơn Hoàng

Điểm: 600 điểm (xếp hạng #14)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 16
Đã bình chọn: 14 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 4 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv202/413900 điểm
  2. Đường Đến Thiện Tâm11/440 điểm
  3. giachuc10/320 điểm
  4. Top 5 tò mo6/220 điểm
  5. khamphavatchat5/200 điểm
  6. langtusaudt3/240 điểm
  7. wtflol3/160 điểm
  8. jacson23051/120 điểm
  9. tungdang881/120 điểm
  10. bùi minh1/130 điểm