Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Sơn Hoàng
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Sơn Hoàng

Điểm: 600 điểm (xếp hạng #15)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 16
Đã bình chọn: 14 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 4 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv266/406530 điểm
  2. Vương Tiểu Giang10/1110 điểm
  3. SeriesTop106/430 điểm
  4. Manh Nguyen4/180 điểm
  5. Lan Tina1/120 điểm