Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Sơn Hoàng
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Sơn Hoàng

Điểm: 600 điểm (xếp hạng #15)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 16
Đã bình chọn: 14 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 4 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv331/405400 điểm
  2. nghia nguyen van11/ điểm
  3. Vương Tiểu Giang5/930 điểm
  4. Bích Hồng2/330 điểm
  5. Diep Hoang2/340 điểm
  6. Nguyễn Thị Bích Hồng2/160 điểm
  7. Anh Xtanh1/120 điểm
  8. Linh Khánh Trần1/120 điểm
  9. Minh Huỳnh1/130 điểm
  10. Nguyễn Quỳnh Chi1/120 điểm