Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Võ Duy Nhật
Địa chỉ: HCM
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Rôz Bá Đạo

Điểm: 2,380 điểm (xếp hạng #5)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 110
Đã bình chọn: +1 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 7 HAY, -1 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv218/409670 điểm
  2. langtusaudt2/140 điểm
  3. Đường Đến Thiện Tâm2/140 điểm
  4. hoangtuan1509851/120 điểm