Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Võ Duy Nhật
Địa chỉ: HCM
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Rôz Bá Đạo

Điểm: 2,360 điểm (xếp hạng #5)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 109
Đã bình chọn: +1 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 7 HAY, -1 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv287/418050 điểm
  2. giachuc56/1830 điểm
  3. quangchanh11/300 điểm
  4. Đường Đến Thiện Tâm8/620 điểm
  5. cubin20031/120 điểm
  6. tiengiangvlog1/130 điểm
  7. Chung Nguyễn1/120 điểm
  8. kienbn1/120 điểm
  9. doremon1/140 điểm
  10. GummyBear1/120 điểm