Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Võ Duy Nhật
Địa chỉ: HCM
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Rôz Bá Đạo

Điểm: 2,400 điểm (xếp hạng #5)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 111
Đã bình chọn: +1 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 7 HAY, -1 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv219/405920 điểm
  2. Vương Tiểu Giang10/1110 điểm
  3. SeriesTop106/430 điểm
  4. Manh Nguyen3/160 điểm
  5. Lan Tina1/120 điểm