Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Premi Huy
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Premi Huy

Điểm: 870 điểm (xếp hạng #11)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 38
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: +1 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv335/410950 điểm
  2. Đường Đến Thiện Tâm6/220 điểm
  3. langtusaudt4/180 điểm
  4. hoangtuan1509853/160 điểm