Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Premi Huy
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Premi Huy

Điểm: 870 điểm (xếp hạng #12)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 38
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: +1 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv642/428990 điểm
  2. giachuc25/2620 điểm
  3. giahuypro15/410 điểm
  4. Yasuo Và Đồng Bọn11/320 điểm
  5. vutrungtuyen10/300 điểm
  6. baotoanchau5/200 điểm
  7. akiravan3/160 điểm
  8. tuyetnhi2/140 điểm
  9. huythuong1132/140 điểm
  10. crytall2191/120 điểm