Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Nguyễn Vỹ
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Nguyễn Vỹ

Điểm: 1,950 điểm (xếp hạng #7)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 0
Đã bình chọn: 185 HAY, -1 DỞ
Nhận được: 0 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv219/405920 điểm
  2. Vương Tiểu Giang10/1110 điểm
  3. SeriesTop106/430 điểm
  4. Manh Nguyen3/160 điểm
  5. Lan Tina1/120 điểm