Kích hoạt: 6 tháng
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Lộc Huỳnh
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Ghiền Chuyên Lạ

Điểm: 380 điểm (xếp hạng #22)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 14
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 0 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv207/413860 điểm
  2. Đường Đến Thiện Tâm11/440 điểm
  3. giachuc11/340 điểm
  4. Top 5 tò mo6/220 điểm
  5. khamphavatchat5/200 điểm
  6. langtusaudt3/240 điểm
  7. wtflol3/160 điểm
  8. jacson23051/120 điểm
  9. tungdang881/120 điểm
  10. bùi minh1/130 điểm