Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Duy Phương Trần
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Duy Phương Trần

Điểm: 640 điểm (xếp hạng #14)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 27
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 0 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv527/438660 điểm
  2. tuyetnhi17/500 điểm
  3. giachuc16/3090 điểm
  4. threshmontage11/360 điểm
  5. loitan10420028/340 điểm
  6. hoa anh dao5/180 điểm
  7. huynhvothanhlong20004/200 điểm
  8. whatsalem4/180 điểm
  9. Hay Lắm Channel3/180 điểm
  10. Trung Gamer2/140 điểm