Kích hoạt: 1 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Duy Phương Trần
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Duy Phương Trần

Điểm: 640 điểm (xếp hạng #14)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 27
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 0 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv226/405980 điểm
  2. Vương Tiểu Giang10/1110 điểm
  3. SeriesTop106/430 điểm
  4. Manh Nguyen3/160 điểm
  5. Lan Tina1/120 điểm