Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Sơn Nam
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Châu Tinh Trì

Điểm: 430 điểm (xếp hạng #18)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 14
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 5 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này