Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Sơn Nam
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Châu Tinh Trì

Điểm: 410 điểm (xếp hạng #22)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 13
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 5 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv596/439880 điểm
  2. tuyetnhi24/640 điểm
  3. giachuc20/3170 điểm
  4. threshmontage11/360 điểm
  5. loitan10420028/340 điểm
  6. hoa anh dao5/180 điểm
  7. huynhvothanhlong20004/200 điểm
  8. whatsalem4/180 điểm
  9. Hay Lắm Channel3/180 điểm
  10. liendostargym3/230 điểm