Kích hoạt: 2 năm
Chức vụ: Thành viên
Họ và tên: Sơn Nam
Địa chỉ:
Giới thiệu ngắn gọn:

Hoạt động của Châu Tinh Trì

Điểm: 430 điểm (xếp hạng #18)
Danh hiệu: Thành viên mới
Video đã đăng: 14
Đã bình chọn: 0 HAY, 0 DỞ
Nhận được: 5 HAY, 0 DỞ
Đọc & suy ngẫm:

Thành viên tích cực nhất - tháng này
  1. hotnhat_tv226/405980 điểm
  2. Vương Tiểu Giang10/1110 điểm
  3. SeriesTop106/430 điểm
  4. Manh Nguyen3/160 điểm
  5. Lan Tina1/120 điểm